Onderwijs gaat over kennis

Opvoeden gaat over de hele persoon

We gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende kracht. Onze verbondenheid met God en het voorbeeld van Jezus laten ons werken vanuit een aantal principes:

Ik ben uniek
Ik leef niet alleen
Ik kan dankbaar zijn
Ik vertrouw in het leven
Ik respecteer mens en natuur
Ik zie het wonder in kleine dingen
Ik kan schuld bekennen en vergeven
Ik heb oog en hart voor de kleine en zwakke mens

Al deze waarden willen wij meegeven in onze opvoedingstaken en in het zorgzaam omgaan met de kinderen die ons worden toevertrouwd. Deze waarden komen meer uitdrukkelijk ter sprake tijdens de godsdienstlessen en de gezamenlijke vieringen.
We willen er echter vooral naar streven dat de diepe beleving van deze waarden tot uiting mag komen in de dagelijkse manier van omgaan met elkaar.

Samen aan de slag voor en met onze kinderen!Samen aan de slag voor en met onze kinderen!

Jaarthema 2023 - 2024
Image
Campus Ganzenberg

Ganzenberg 6

9220 KASTEL

052 48 30 37

Campus Killestraat

Killestraat 43

9220 MOERZEKE

052 47 36 48

Een school die met hart en ziel
alle leerlingen wil begeleiden
in een groot deel van de studieloopbaan.

© 2023, KOHa De 5-Sprong